مقاله


کد مقاله : 13970207175720101839(DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.003)

عنوان مقاله : طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 519

فایل های مقاله : 479 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهه سالاری salarielahe73@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 محمدرضا شهرکی m.reza.shahraki@gmail.com استادیار دکترا
3 عبداله شریفی mssharify@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات کلیدی است که تأثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تأمین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تأمین باعث بهبود عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. این موضوع باعث به‌وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مسأله زنجیره تأمین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مسأله طراحی شبکه‎ زنجیره‎ی تأمین در سازمان‎های چابک دارای چند سطح و چند دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مسأله تحت شرایط داشتن چندین مشتری با حجم تقاضای زیاد در نظر گرفته شده است. تصمیمات شامل انتخاب شرکت‌ها در هر سطح، مقدار تولید، انبار و حمل‌ونقل هر شرکت است. مسأله برای یکپارچه‎سازی تمامی متغیرهای تصمیم‎گیری و با هدف حداقل‌کردن هزینه‎های عملیاتی کل در تمام زنجیره‎ی تأمین و ارضاء تقاضای کامل مشتری‌ها و کسب رضایت آنها مدل‌سازی شده است. از آنجایی‌که حل مسأله طراحی زنجیره تأمین چند سطحی چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت از نوع مسائل NP-Hard می‌باشد بهتر است الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش زمان حل مسأله استفاده شود. به همین منظور برای حل مدل از الگوریتم جستجوی ممنوع که یکی از الگوریتم‌های فراابتکاری است، به کار گرفته ‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که با بالارفتن تعداد تکرار‎های حل مسأله، به جواب‎هایی با کمتر از 3% اختلاف از جواب بهینه دست پیدا کرده است که الگوریتم جستجو ممنوع برای به‌دست آوردن جواب بهینه در مقایسه با الگوریتم لاگرانژ بهتر عمل کرده است.