جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970207175720101839 Multi-period multi-level supply chain network design in agile manufacturing with Tabu search algorithm
elahe salari
abdollah sharifi
mohammadreza shahraki
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)