جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395071412843564 طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور
نجمه جوریان
یهناز سیاوشی
الناز سیاوشی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)