جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139604241229286981 شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران
مهدی صدقیانی
میلاد یداللهی
امیر البدوی
اکبر محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)