جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305281617101764 بررسی چالش های توسعه محصول جدید(NPD) در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)
سید حسن حاتمی نسب
رضا طالعی فر
2 1396031360486315 تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی
زینب اسفندیاری
محمدجواد نائیجی
3 13960506257287198 شناسایی ریسک‌های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت‌بندی با فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
سید مهدی گلستان هاشمی
سید محمدمسعود ناصریان
ابوالفضل میرزارمضانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)