جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13930513144471667 نحوه تخصيص سهام شرکتهاي دانشگاهي بين مالکين آنها
بهمن فکور
2 13930513146221668 بررسي و تبيين سازمانهاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري ايران - مورد مطالعه: جهاددانشگاهي
حميدرضا طيبي
رضا انصاري
3 13930522916521690 نظريه‌ها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاه‌ها و صنعت در اقتصاد دانش‌بنيان
حسین صمدي ميارکلائي
حمزه صمدي ميارکلائي
4 139305221214311695 تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع)
داریوش پورسراجیان
محمدصالح اولیاء
مژگان سلطانی علی آبادی
5 13930528939401739 شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
جهانگیر یدالهی فارسی
زهرا امینی
6 13930528942381740 فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي
بهمن فکور
7 13930529859111765 جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها
سید رضا حجازی
آرتا فرهودی
عاطفه ذولفقاری
8 139306031423161800 شناخت شرکتهای انشعابی دانشگاهی و انواع آنها
بهمن فکور
9 139306081614321829 بررسی و نقد كتابچه خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385
ساسان صدرایی
رضا بهرادی یکتا
10 13930608166211827 دانشگاه كارآفرينی ( مفهوم، زمينه‌هاي پيدايش و نحوة دستيابي)
بهمن فکور
11 139306151414191862 مدل مفهومي مراكز رشد دانشگاهي
طیبه نیک رفتار
12 139306181351191896 مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالی
محمد علی نعمتی
13 1393061814541898 هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت
هنری ایکوویتز
فیروزه اسبقی خانقاه
14 13930622142081908 دانشگاه كارآفرين ، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي
مهدی فاتح راد
حمید رضا تقی یاری
15 13930623110271919 رويكرد و استراتژي هاي دانش آفريني در دانشگاه ها
محمدرضا حمیدی زاده
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 23 رکورد)