جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139604231257446940 بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان
علیرضا ضیایی
مریم درویشی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)