جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139601041444595442 مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر
امین پژوهش جهرمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)