جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139504221029172741 طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
مرتضی پرهیزکار
مهتاب پورآتشی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)