جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397022521502112160 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان
مهسا حامی
حمزه امین طهماسبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)