جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139306231111161921 مديريت فناوري با بهره گيري از شيب فناوري
2 139305271156231720 ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب
بهرام صلواتی سرچشمه
ايمان محمدیان خراسانی
معصومه مداح
وحید ضرابی
3 13951006925534326 اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)
محمدحسن ناصرملي
علی رمضانی
عباس خمسه
4 13970520193231163791 تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مهدی خجسته
مریم اشرفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)