جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305131155551664 نوآوري و صادرات مبتني بر فناوري برتر مقایسه جمهوری اسلامی ايران با کشورهاي منتخب سند چشم‌انداز
هانیه ثمری
ابولفضل شاه آبادی
2 13930513146221668 بررسي و تبيين سازمانهاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري ايران - مورد مطالعه: جهاددانشگاهي
حميدرضا طيبي
رضا انصاري
3 139305131612551677 تبیین روش‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران
حسنعلی آقاجانی
محدثه فهیمی راد
محسن عباسقلی پور
4 139305229851684 بررسي مقايسه اي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي اوپک و کشورهاي منتخب توسعه‌يافته
سارا ساری گل
ابولفضل شاه آبادی
5 139305221529521702 تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي
مصطفی بغدادی
مرضیه شاوردی
6 13930525134761715 رويكرد تحليلي مقايسه‌اي به تحقیق و توسعه در ايران و چند كشور پيشرفته
احسان شفیع زاده
مرتضی جمالی پاقلعه
7 139305271414511723 ارزيابي وضعيت رقابت‌پذيري کشورهاي عضو اوپک، با تأکيد بر مؤلفه‌هاي نوآوري محور
حامد صادقی
ابولفضل شاه آبادی
8 139305271418231728 شناسايي عوامل مؤثر در رشد سریع شركت‌ها؛ مطالعه موردی: شرکت بهستان دارو
حمید حسین لو
حجت الله مرادی پور
9 139305281121301745 مديريت نوآوري با رويکرد بنگاهي؛ همراه با تحليل مقايسه‌اي شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي
جعفر باقری نژاد
فهیمه سادات حسینی بهارانچی
10 139305291010251771 پيشنهاد ايجاد سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي ايران با توجه به بهينه گزيني کشور‌هاي روسيه‌، ژاپن و برزيل
امین ترکمان
11 139305291543521786 بررسي تطبيقي رويكردها و چارچوبهاي سنجش نوآوري
حسین رضا علیزاده ولوکلایی
سید نورالدین درونکلایی
12 139306041547531807 بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs )
پیمان حاجی زاده
سید رضا سلامی
13 1393060911021836 بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري
رضا رادفر
عباس خمسه
14 13930609123341842 نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران
رضا رادفر
عباس خمسه
15 13930622101271899 بررسي نظام مالكيت فكري ايران
مهدی گودرزی
سید کامران باقری
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 25 رکورد)