جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13930522914481686 نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری
کامران فیضی
سید کمال طباطبائیان
حسین خسرو پور
2 139305251348381718 ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندی جذب بنگاه ها
جعفر باقری نژاد
غزاله جاوید
3 139301251252301649 نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت
مصطفی صفدری رنجبر
منوچهر منطقی
غلامرضا توکلی
4 139504141340552681 الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز
منوچهر منطقی
پريسا حسن‌آبادي
5 13950414141102683 نوآوری باز و مشارکت ذی‌نفعان (مزایا و مخاطرات)
مجتبي ناهيد
فرزانه بختياري
6 139507181121543598 یکپارچه‌سازی مشتریان در مقدمات نوآوری (FEI) به کمک رویکرد نوآوری باز: تولید و انتخاب ایده‌های نوآورانه محصول
بابک شيرازي
جواد سلطان‌زاده
علی اصغر ملایی
7 13950518033153061 ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل
عطیه حقیقت
8 13960718122708463 ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی
محسن اکبری
ندا جعفری پستکی
مصطفی ابراهیم پور ازبری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)