مقاله


کد مقاله : 139305221214311695

عنوان مقاله : تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع)

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 2500

فایل های مقاله : 19/14 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داریوش پورسراجیان poursarrajian@javad.ac.ir - -
2 مژگان سلطانی علی آبادی soltani1370@gmail.com - کارشناسی
3 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناسایی موانع به اشتراک‌گذاری دانش در یک مؤسسه آموزش عالی به عنوان یکی از قدم‌های اساسی در پیاده‌سازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مي‌باشد. از یک سو، آموزش عالي محور توسعه و تحول در جوامع مختلف و كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده کشور بوده و بنابراين تحقق مديريت دانش، در این حوزه از الزامات اساسی و ابزار قدرتمند توسعه جامعه دانش‌محور به عنوان یکی از ارکان چشم‌انداز کلان کشور محسوب مي‌گردد. از سوی دیگر، با تغییر شعار "دانش قدرت است"، به شعار " اشتراک‌گذاری دانش قدرت" است، اشتراک‌گذاري دانش و توسعه آن در سازمان و همچنین در بین سازمان‌ها و سیستم‌های گوناگون به فرایند محوری و جهت‌گیری اصلی سازمان‌ها در مديريت دانش تبدیل شده است. لذا ایجاد یک دید جامع در خصوص چالش‌ها و موانع به اشتراک‌گذاري و شناخت مناسب از تسهیل کننده‌های آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به عنوان پیش نیازی در رسیدن به اهداف مدیریت دانش در حوزه آموزش عالی کشور مد نظر ضروری مي‌نماید. در این راستا این مقاله با شناسایی 29 عامل کلیدی مؤثر در فرایند به اشتراک‌گذاري دانش در سازمان‌ها و دسته‌بندی آنها در قالب 5 حوزه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار، سیستم و فناوری و راهبردهای رهبری، به عنوان نمونه صحت روابط بین عوامل اصلی و وزن (اولویت) هر یک از عوامل مذکور در حوزه‌های 5 گانه را در مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد ارائه نموده است.