مقاله


کد مقاله : 1396122212825101279(DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.006)

عنوان مقاله : استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 457

فایل های مقاله : 574 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد رضا جعفریان مقدم ar.jafarian@trn.ui.ac.ir استادیار دکترا
2 حمید رضا جعفریان مقدم hamid.jafarian@pdnsoft.com دانش آموخته کارشناسی
3 مهدی حاجی مرادی hajim@pdnsoft.com دانش آموخته کارشناسی
4 محمد محمدپور درزی نقیبی mohammadpour@pdnsoft.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

طراحی و توسعه سامانه‌های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی سامانه‌های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM)1 ضروری است. در کشور ایران، فاصله زمانی بین ارائه محصول به مشتری و درخواست و پذیرش مشتری برای خرید سامانه‌های سیستمی بسیار زیاد است. این امر منجر به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های فروش و بازاریابی شرکتهای دانش بنیان ایرانی شده است. بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه دهنده سامانه‌های سیستمی در ایران لازم است تا با تعیین بهینه بازار هدف محصول، نرخ موفقیت فروش خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)2 سعی در ارائه راهنمایی جهت تعیین دقیق بازار هدف سامانه‌های سیستمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارد تا از این طریق امکان موفقیت بیشتر شرکت‌ها را فراهم آورد. روش پیشنهادی در شرکت دانش‌بنیان پویش داده نوین به عنوان مطالعه موردی و یکی از تولیدکنندگان ایرانی سامانه‌های سیستمی اجرا و پیاده‌سازی شده است. اجرای این روش نشان داد که بازار هدف در ایران می‌بایست متشکل از برخی مشتریان دولتی باشد. روش پیشنهادی نرخ جذب مشتری را از 06/0 به 13/0 در ماه بهبود داده است.