• صفحه اصلی
  • ارتقاء کارایی و دانش سازمانی در خطوط مونتاژ با استفاده از شبیه‏ سازی گسسته پیشامد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139301261710511650 بازدید : 6325 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.02.008

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط