• صفحه اصلی
  • جايگاه تجاري سازي در مديريت نوآوري و معرفي عمده مدلهاي تجاري سازي در حوزه صنايع پيشرفته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305221528331701 بازدید : 6374 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط