• صفحه اصلی
  • تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305221529521702 بازدید : 6721 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط