• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930525134621714 بازدید : 3934 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط