• صفحه اصلی
  • ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندی جذب بنگاه ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305251348381718 بازدید : 3862 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط