• صفحه اصلی
  • شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305271418511729 بازدید : 6744 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط