• صفحه اصلی
  • تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305281554501760 بازدید : 3904 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط