• صفحه اصلی
  • طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930528164251762 بازدید : 3541 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط