• صفحه اصلی
  • تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930529913371766 بازدید : 3702 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط