• صفحه اصلی
  • اثرات اقتصادی مناطق ویژه ی علم و فناوری بر توسعه ی منطقه ای: مطالعه موردی سيليکون والي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940420184371939 بازدید : 2853 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.03.005

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط