• صفحه اصلی
  • استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396122212825101279 بازدید : 2201 صفحه: 49 - 57

10.7508/jstpi.2019.02.006

20.1001.1.17355486.1398.15.58.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط