• صفحه اصلی
  • تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397012711616101648 بازدید : 1896 صفحه: 28 - 32

10.7508/jstpi.2018.04.004

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط