• صفحه اصلی
  • تأثیر مدیران داخلی، بحران و محدودیت مالی بر رابطه بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990131236639 بازدید : 256 صفحه: 51 - 60

20.1001.1.17355486.1400.17.67.3.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط