• صفحه اصلی
  • معرفی اتوماسیون فرایند رباتیک بعنوان نقطه اتصال توسعه اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400112034055 بازدید : 521 صفحه: 42 - 51

10.61186/jstpi.34055.19.76.42

20.1001.1.17355486.1402.19.76.4.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط