• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی نوپا در محیط فازی با استفاده از مدل ترکیبی BWM و TOPSIS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله