فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 رضا بندریان پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
2 امین پژوهش جهرمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
3 حمید شفیع زاده دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
4 مهدی ثقفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
5 عاطیه صفردوست دانشگاه علامه طباطبائی دانشجو دکترا
6 محسن شفیعی نیک آبادی هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
7 محمدرضا زاهدی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
8 فاطمه ثقفی دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
9 مهران کشتکار دانشگاه عالی دفاع ملی استاد کارشناسی
10 یاسر قاسمی نژاد دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
11 محسن اکبری عضو هیات علمی استاد دکترا
12 علیرضا عالی پور دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
13 هومن شبابی عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
14 عباس خمسه گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. دانشیار دکترا
15 متین رشیدی آستانه دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
16 محمدحسین رونقی بخش مدیریت دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
17 مریم عاشوری استاد کارشناسی ارشد
18 محمد فتحیان Iran University of Science and Technology (IUST) استاد دکترا
19 غلامرضا ملک زاده هیات علمی استاد دکترا
20 بابک شیرازی عضو هیات علمی استاد دکترا
21 علی حاجی غلام سریزدی پژوهشگر پسادکتری استادیار دکترا
22 میثم  شیرخدایی گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
23 عباسعلی  رستگار دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
24 مانی  آرمان دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
25 محمد مهدی پایدار عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
26 محمد صالحی دانشیار استاد دکترا
27 ایوب محمدیان استاد دکترا
28 اسلام ناظمی دانشیار دکترا
29 ناصر سیف اللهی استاد دکترا
30 امیر اخوان فر هیئت علمی استاد دکترا
31 رضا  عباسی دانشگاه شاهد استاد دکترا
32 مهدی  معینی کیا استاد دکترا
33 علی نقی مصلح شیرازی عضو هیات علمی استاد دکترا
34 داوود شیخی دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
35 یاسر معرب دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
36 سعید غفاری استاد دکترا
37 محمدکاظم صیادی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
38 احرام صفری استاد دکترا
39 ناصر صفایی عضو هیئت علمی استاد دکترا
40 سیده صدیقه جلال پور آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
41 مهتا میرمقتدایی استادیار، معماری و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استادیار دکترا
42 آفرين اخوان دانشگاه علم وهنر دانشیار دکترا
43 محمود همت فر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
44 Abdolhossein Karampour Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
45 Somaieh Alavi استاد دکترا
46 جلیل  غریبی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
47 مهدی کاظمی shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
48 حکیمه نیکی اسفهلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر استادیار دکترا
49 زهره سبزیان پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
50 محمد غفاری فرد استاد دکترا
51 فرانک  موسوی 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
52 محمد سليماني معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
53 علیرضا معطوفی دانشگاه گرگان/ مدیریت مالی و بیمه دانشیار دکترا
54 هادی پورشافعی دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
55 حمید رضائی مؤسسه پردیسان فریدون کنار دانشیار دکترا
56 جواد سخدری دانشگاه تهران دانشیار دکترا
57 ابوالفضل  شاه ابادی دانشگاه همدان استاد دکترا
58 سعید فرجام دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
59 حسين نوروزي خوارزمي استاد دکترا
60 رضا اسماعیل پور دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
61 الله یار بیگی فیروزی هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی دکترا
62 Alireza Motameni Shahid Beheshti استاد دکترا
63 سعید کیان پور پیام نور دانشیار دکترا
64 محمدصالح اولیاء مهندسي صنايع استاد دکترا
65 سید مهدی حسینی سرخوش مالک اشتر استاد دکترا
66 معصومه مداح دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
67 حسن خاکباز - دانشیار دکترا
68 محمد طالقانی دانشگاه آزاد اسلامی( واحد رشت ) دانشیار دکترا
69 مهرداد گودرزوند چگيني دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
70 هانیه هوشمند قم مربی دکترا
71 جلال رضائي نور دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
72 نعمت اله  اکبری اصفهان استاد دکترا
73 مهسا اسدي عزيزآبادي آزاد صفادشت استاد دکترا
74 مرضیه شاوردی دانشگاه علم و صنعت ایران دانش آموخته دکترا
75 آیت اله ممیز تهران استاد کارشناسی
76 کامران فیضی دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
77 مهدی یوسفی نژاد عطاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استاد کارشناسی
78 آرمان بهاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
79 نجف الهیاری فرد عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
80 جواد سلطان زاده دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
81 کیارش جهانپور استاد دکترا
82 غلامرضا ملک زاده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
83 اصغر مبارک دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
84 محمد موسی خانی دانشگاه تهران استاد کارشناسی
85 حمید  هاشمی جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
86 جعفر عباداله عموقین دانشگاه قم استاد دکترا
87 مهرداد  حسینی شکیب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشیار کارشناسی
88 قاسم مصلحي مهندسی صنایع استاد دکترا
89 اصغر آقايي دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
90 حبیب ولی زاده دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
91 حسن صفرلو موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه مربی دکترا
92 اميررضا کنجکاو منفرد دانشگاه اصفهان استاد دکترا
93 محمد حسين برخورداري امیرکبیر استادیار دکترا
94 سيد علي نجومي وزارت بهداشت استاد دکترا
95 جليل خاوندکار تهران دانشیار دکترا
96 سید اکبر  نیلی پور طباطبایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان دانشیار کارشناسی
97 امیر محمد  فکور ثقیه علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
98 رویا  آل عمران اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
99 مهرداد مدهوشی دانشگاه مازندران استاد دکترا
100 نقدعلی  علوی فرد استادیارمعلم فرهنگیان دانشجو دکترا
101 الهام شاهمندی دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
102 مهدی حمزه‌پور امام صادق (ع) استاد کارشناسی
103 علی  حاجی کتابی علم و فرهنگ دانشیار دکترا
104 محمد مهدوی مزده علم و صنعت ايران استاد دکترا
105 عیسی ثمری شهيد بهشتي استاد دکترا
106 تورج صادقی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران استاد دکترا
107 حمیدرضا  ایزدبخش خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
108 داود  وحدت پيام نور استادیار دکترا
109 داود کیا کجوری آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
110 حامد  فضل الله تبار دانشگاه دامغان دانشیار دکترا
111 مریم محمودی تربیت مدرس استاد کارشناسی
112 منیره دیزجی دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وdr.dizaji@gmail.com وdizaji@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
113 مجید محمدشفیعی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
114 عبدالرضا میری آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
115 منصور ثابتي تهران جنوب استاد دکترا
116 عبدالمجيد سعادت‌نژاد دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
117 علی توسلی دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
118 محسن ذبيحي جامخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
119 احمدرضا قاسمی دانشگاه تهران استاد دکترا
120 مجتبي ناهيد دانشگاه قزوین دانش آموخته دکترا
121 محمد شاکر اردکانی دانشگاه اردکان استادیار دکترا
122 حسن دولتی دانشکده مدیریت استاد دکترا
123 امیرعباس مهراد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مربی دکترا
124 حسينعلي  حسن‌پور دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
125 ابراهیم رحیمی پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
126 مهدی محمدی هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
127 خلیل نوروزی دانشگاه تهران استاد دکترا
128 آزاده عزیزی استاد دکترا
129 الهام امینی دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
130 مرضيه احمدي استاد دکترا
131 علي فريدزاد دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
132 ایمن  قاسمیان صاحبی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
133 حميد حنيفي گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دانش آموخته دکترا
134 فاطمه پورکریم دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
135 احمدعلی یزدان پناه گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
136 داراب احمدوند دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
137 مهین رحیم پور دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
138 مهدی هاشمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانش آموخته کارشناسی ارشد
139 احمد روشن استاد دکترا
140 احسانه نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
141 غلامرضا صفری دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استادیار دکترا
142 محمدشریف شریف‌زاده دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
143 محمدمهدی مهتدی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
144 محسن رسولیان استاد دکترا
145 افشین  همتا دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
146 احمدرضا سنجری دانشگاه تهران استاد دکترا
147 محمد حسن کارگر دانشگاه تهران استاد دکترا
148 مصطفی دستمردی - استاد دکترا
149 حسین عظیمی عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
150 محمد جبرائیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
151 کاوه لطفی کیا عضو هیات علمی استادیار دکترا
152 محمدرضا فلاح گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران استاد دکترا
153 حامد حیدری دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
154 حسین عموزاد خلیلی استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران استادیار دکترا
155 حمیدرضا وزیری گهر دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
156 مصطفی کریمیان اقبال استاد دکترا
157 حمید رضا  شاملویی استاد دکترا
158 احسان سوری دانشگاه اراک استاد دکترا
159 مصطفی  جهانگیر گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
160 سید امیرهادی مینوفام استاد دکترا
161 رضا نقی زاده استاد دکترا
162 مرتضی مرادی دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
163 سعید قربانی دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
164 شیوا رزاق زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
165 نعمت‌اله شیری گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
166 محمدرضا فرقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
167 حمید راشدی استاد دکترا
168 محمدحسین دهقان استاد دکترا
169 ياسمن اسدي فنی و مهندسی استاد دکترا
170 حامد  قادرزاده استاد دکترا
171 بهناز احمدوند مرکز سیاستگذاری علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استاد دکترا
172 سید مهدی خاکزادیان موسسه آموزش عالی پردیسان استاد دکترا
173 نصراله جهانگرد دانشیار دکترا
174 لیلا آندرواژ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرمشهر استاد دکترا
175 محمدعلی مصطفی‌پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
176 مهدی زیودار دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
177 محبوبه  نوری زاده تهران - دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
178 غلامرضا  طالقانی استاد دکترا
179 عبدالرحمن حائری دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
180 مرتضی صامتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان استاد دکترا
181 مصطفی  یوسفی طزرجان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استادیار دکترا
182 هانیه  هوشمند دانشگاه مربی کارشناسی ارشد
183 محمدسعید  احمدی دانشگاه فرهنگیان استاد کارشناسی
184 محمد جواد  صالحی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استادیار دکترا
185 سعید بقائی موسسه آموزش عالس شرق گلستان استادیار دکترا
186 محمدجواد ارشادی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) استاد دکترا
187 نجمه مهدی بیگی دانشگاه ولایت استادیار دکترا
188 محمد جعفری دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران استاد کارشناسی ارشد
189 حسین حاجی بابائی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. دانشیار دکترا
190 بابک حاجی کریمی دانشگاه آزاد ابهر استاد کارشناسی
191 سلیم کریمی استاد دکترا
192 محمد غفورنیا دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
193 شهاب  عاملیان استاد دکترا
194 هادی محمدی محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
195 محسن  مطیعی استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
196 نعمت رستمی مازوئی عضو هیا علمی استادیار دکترا
197 شهرام هاشمی نیا دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
198 عبدالغنی  رستگار عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
199 محسن اکبری دانشیار دکترا
200 رضا عباسی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد استادیار دکترا
201 فرزاد نوبخت دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
202 سیدمجتبی حسین‌ زاده یوسف آباد دانشگاه ایرانیان استادیار دکترا
203 سعید رمضان‌زاده دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین استادیار دکترا
204 الهه مرندی دانشگاه الزهرا استادیار دکترا
205 حسین تقوی مدیریت اموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
206 رضا محمدپور دانشگاه آفاق اروميه استادیار دکترا
207 فریدون امیدی دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
208 علی صحبت‌لو دانشگاه فرهنگیان زنجان استادیار دکترا
209 جلال نوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
210 محمد صالحی دانشیار دکترا
211 زعیمه نعمت‌الهی دانشگاه خلیج فارس استاد دکترا
212 مهدی نخعی‌نژاد دانشگاه یزد استادیار دکترا
213 جلیل دلخواه دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
214 مهرداد احمدی کمرپشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار استادیار دکترا
215 فواد مکوندی استادیار دکترا
216 مهدی رحمدل مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی استاد دکترا
217 مصطفی ابراهیم پور دانشیار دکترا
218 محدثه باباجانی دانشگاه پیام نور بابل استادیار دکترا
219 غلامحسین عبداله‌زاده دانشگاه تهران دانشیار دکترا
220 مهرداد قرنفلی استادیار دکترا
221 علي کريم‌زاده ميبدي امام حسين ع استاد دکترا
222 هاتف حاضری دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
223 آرش  شاهین دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
224 سید مهدی حسینی مطلق علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
225 ابراهیم تیموری علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
226 رضا قاسمي يقين استاد دکترا
227 بابك فرهنگ مقدم استاد دکترا
228 هدیه وجدانی استاد دکترا
229 هومن  اندامی دانشگاه ملایر استاد دکترا
230 حسام الدین  مدنی دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
231 Taybeh Abbasnejad University of Hormozga استادیار دکترا
232 محمد قاسمی نامقی دانشگاه پیام نور مشهد استاد دکترا
233 مهتاب پورآتشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
234 سید رضا میرعسکری استاد دکترا
235 تست تستس استاد کارشناسی ارشد
236 حسنعلی آقاجانی استاد دکترا
237 یعقوب مهارتی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
238 ابراهیم معینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
239 مصطفی فرخی استاد دانشگاه بیرجند استاد دکترا
240 دکتر جعفریان دانشگاه بجنورد استاد دکترا
241 حسین منتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
242 سعید قانع دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
243 مرضیه اسفندیاری دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
244 سعید گرشاسبی فخر دانشگاه تبریز استاد دکترا
245 فرشته امین دانشگاه تهران استاد دکترا
246 نجمه جوريان دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
247 Seyed Hossein Siadat Shahid Beheshti دانشیار دکترا
248 یوسف رمضانی استادیار دکترا
249 ابوالفضل  باقری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
250 محمود دهقان نیری استاد دکترا
251 مجید کابلی استاد دکترا
252 محمدرضا نظری استاد دکترا
253 فخرالدین معروفی دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
254 محمود مرادی دانشگاه گیلان استاد دکترا
255 جلال رضائی نور استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
256 سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
257 محسن هاشمی‌نژاد دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
258 فرزان مجیدفر استاد دکترا
259 مریم عاملی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
260 محسن افصحی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
261 علیرضا  افشاری استاد دکترا
262 غزاله مقدم اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
263 حسینعلی حسن پور جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
264 حجت الله حمیدی عضو هیئت علمی استادیار دکترا
265 حمیدرضا سلمانی مجاوری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
266 نسرین دسترنج پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
267 مهدی مرادی دانشگاه کاشان استاد دکترا
268 دکتر مهدی اجلی دانشگاه تهران استاد دکترا
269 سمیرا پور دانشگاه بیرجند استاد دکترا
270 مسعود بنافی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
271 محمد آزادنیا استاد دکترا
272 علی  مهرابی استاد دکترا
273 اعظم سازور مازندران استاد دکترا
274 مصطفی مظفری استاد دکترا
275 پرویز جباری استاد دکترا
276 محمد مقدسی استاد دکترا
277 رضا حسنوی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
278 ف اا تتت استاد کارشناسی ارشد
279 محبوبه سلیمان پورعمران دانشگاه ازاد استاد دکترا
280 محمد غفاری پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
281 وحید خیابانی استاد دکترا
282 سعید مینایی دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
283 سيد جمال الدين  محسني زنوزي اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
284 حسین عباسی اسفنجانی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
285 داریوش پورسراجیان استاد دکترا
286 حسن  امامي دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
287 حامد حیدری استاد دکترا
288 حمید حصاری دیوان محاسبات خراسان شمالی استادیار دکترا
289 سیدعلیرضا داوودی دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
290 حمیدرضا فلاح لاجیمی استاد دکترا
291 فرنیا ضروری استاد دکترا
292 علی اکبر آقاجانی استاد دکترا
293 محمود باقری دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
294 مصطفی صفدری رنجبر دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
295 سید سروش قاضی نوری استاد دکترا
296 مجید زنجیردار دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
297 محمد ارجمند استاد دکترا
298 محمد علی نسیمی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
299 محسن خلیجی استاد دکترا
300 مهدی فاتح راد دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
301 مجید حیدری دنشگاه زنجان استادیار دکترا
302 محمدجواد تقی پوریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
303 عبدالله نعامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
304 مصطفی بختیاروند دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
305 فرامرز محمدی پویا استاد دکترا
306 محسن اعظمی استاد دکترا
307 منصوره حورعلی دانشگاه پیام نور سمنان استاد کارشناسی
308 علی داوری دانشگاه تهران استاد دکترا
309 علی دلشاد دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
310 فضل اله طالبی کهدوئی دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
311 رضا  صالح زاده دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی استادیار دکترا
312 وحید شرفی گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) استادیار دکترا
313 نجم الدین یزدی استادیار دکترا
314 داوود نعمتی انارکی دانشیار کارشناسی ارشد
315 اسماعیل میرزایی علوم پزشکی شیراز استادیار دکترا
316 مرتضی پرهیزکار مربی کارشناسی ارشد
317 رضا شریعت دانش آموخته دکترا
318 عاطفه ذوالفقاری - استاد دکترا
319 جواد سلطان زاده استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران استادیار دکترا
320 محمود دی پیر استاد دانشیار دکترا
321 علیرضا اسفندیاری دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول استاد دکترا
322 محمدرسول الماسی‌فرد دانشیار کارشناسی ارشد
323 مریم  بیانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشیار دکترا
324 ابوالقاسم  علی بیکی استادیار دکترا
325 کوروس حمزه جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
326 حمزه علی نورمحمدی هیات علمی استاد دکترا
327 علی کریمی خوزانی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
328 حبیب‌ا...  کیانی دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
329 قاسم  اسلامی استادیار دکترا
330 سهیلا زرین جوی الوار دانشگاه آزادآبادان استادیار کارشناسی
331 محمد احسانی فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
332 سید محمد رضا حسینی استادیار دکترا
333 ماهرخ مختاران استادیار دکترا
334 فاطمه نورشرق استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
335 کاوه خلیلی دامغانی تهران جنوب استاد دکترا
336 شهرام جمالی دانشگاه محقق اردبیلی استاد دکترا
337 مهدی  سخائی نیا گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
338 حمید رضا  وکیلی فرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد کارشناسی ارشد
339 حميد رضا كردلويي دانشگاه آزاد قشم استاد کارشناسی ارشد
340 شهناز   پیروزفر -- استادیار دکترا
341 پیمان حاجی زاده دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
342 عرفان شمس دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
343 حسن وکیلیان استاد دکترا
344 محمود نشاطی دانشگاه صنعتی شریف استادیار دکترا
345 ابراهیم نظری فرخی استادیار دکترا
346 زهرا نادعلی پور استادیار گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
347 سید محمدجواد میرزاپور استادیار دکترا
348 مریم تقوایی یزدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری استاد کارشناسی
349 منوچهر مکی طبرستان چالوس استاد دکترا
350 رسول  ثانوی فرد دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی
351 Faried khoshalhan khaje Nasiroddin Toosi دانشیار دکترا
352 محمدجواد ارشادی دانشیار دکترا
353 امیررضا کنجکاو منفرد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
354 امیربابک مرجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
355 ابوالفضل مؤمنی دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
356 ابراهیم عباسی دانشیار دانشکده مالی، دانشگاه الزهرا استاد کارشناسی ارشد
357 عبد الرئوف صمدی میبدی دانشگاه مازندران استاد دکترا