• صفحه اصلی
  • رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوری یزد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305131612211676 بازدید : 6513 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط