• صفحه اصلی
  • نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139301251252301649 بازدید : 9364 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط