• صفحه اصلی
  • الگوی ساختاری ابعاد فعالیت‌های مدیریت فناوری و اثربخشی سازمانی؛ مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1393042290261659 بازدید : 6855 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.01.008

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط