• صفحه اصلی
  • عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930528167501763 بازدید : 6952 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط