• صفحه اصلی
  • پارک های علمی؛انتظارات،الگوها و دستاوردها"ساخت و مدیریت بر هیئت موسسین:نیازمندیها و تجربیات"

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306181213561889 بازدید : 3898 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط