• صفحه اصلی
  • نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدید های پارک های علمی ایران؛تاثیرات فناوری های جدید

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306181218191890 بازدید : 3202 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط