• صفحه اصلی
  • تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930522915231687 بازدید : 6442 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط