• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه علم و فناوري در چين امروز
    فریدون وردی نژاد
    چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصا چکیده کامل
    چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بربستر راهبردها داشته است. نظارت دولتي برآموزش و پژوهش وتدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي، پس از دودهه همچنان ازسوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، توان علمي، آموزشي، پژوهشي وتحقيقاتي را در قالب سرمايه‌هاي شگفت‌انگيز به چين سرازير كند. از نظراجرايي، در چين پروژه مناطق ويژه اقتصادي و پارك‌هاي فناوري وتحقيقاتي دنبال گرديد و طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي ويژه‌اي به اجرا گذارده شد. اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي بومي سازي و آزمون در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ساختار مطلوب براي انجام سرمايه گذاريهاي پرمخاطره توسط شركتهاي سرمايه‌گذاري
    امیر عرفانیان سعید شیرزادی
    اين مقاله به بررسي تاريخچه، نقش، اهميت و كاركرد اقتصادي سرمايه گذاريهاي خطرپذير مي پردازد. در نگارش اين مقاله سعي شده است نگاه جامعي به مفهوم سرمايه خطرپذير معطوف شود، از اينرو تعداد قابل توجهي كليد واژه مربوط به واژه سرمايه (گذاري) خطرپذير مورد تبيين قرار گرفته است، ا چکیده کامل
    اين مقاله به بررسي تاريخچه، نقش، اهميت و كاركرد اقتصادي سرمايه گذاريهاي خطرپذير مي پردازد. در نگارش اين مقاله سعي شده است نگاه جامعي به مفهوم سرمايه خطرپذير معطوف شود، از اينرو تعداد قابل توجهي كليد واژه مربوط به واژه سرمايه (گذاري) خطرپذير مورد تبيين قرار گرفته است، از آنجايي‌كه در اين مبحث كليدواژه‌هاي نسبتا زيادي مطرح مي باشند و بعضا مفاهيمي مرتبط با يكديگر هستند كه گاهي نيز همپوشاني هاي مفهومي با يكديگر خواهند داشت، يكي از اهداف مقاله تبيين واضح مفاهيم مذكور بوده است و تلاش شده است حتي المقدور دقيقترين و جامعترين مفهوم از هر واژه در مقاله ارائه شود. ضرورت، اهميت و نقش اينگونه سرمايه گذاريها در اقتصاد (و بخصوص در حوزه هاي سرمايه گذاري) نيز در مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. يكي از عناصر اصلي مرتبط با سرمايه گذاري خطرپذير كارآفرينان مي باشند، بنابراين سعي شده است درباره نقش آنان نيز در اين رابطه توضيحات كافي ارائه شود. اين مقاله درصدد ارائه ساختار پيشنهادي جهت انجام سرمايه گذاريهاي خطرپذير توسط شرکتهاي سرمايه گذاري مي باشد كه قابليت اجرايي شدن در ايران را نيز داشته باشد، بنابراين سوابق مربوط به شركتهاي سرمايه گذاري خطرپذير در جهان و بالاخص در ايران نيز ذكر گرديده است. بخش آخر، باتوجه به مطالب مطروحه در بخشهاي قبلي، ساختار پيشنهادي مطلوب جهت انجام سرمايه گذاري خطرپذير توسط شركتهاي سرمايه گذاري را ارائه مي دهد. باتوجه به مطالعات انجام گرفته، شركتهاي سرمايه گذاري پرمخاطره موجود در ايران همگي توسط نهاد دولت تاسيس شده اند و تعداد آنها از تعداد انگشتان يك دست بيشتر نمي باشد. بنابراين خلا وجود اينگونه نهادها در كشور كاملا احساس مي شود، يكي از علل مهم وجود اين خلا، مربوط به نبود ساختار مطلوب جهت انجام اينگونه سرمايه گذاريها مي باشد كه مقاله مي خواهد پاسخي براي آن فراهم نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل مفهومي مراكز رشد دانشگاهي
    طیبه نیک رفتار
    تغيير و تحول يکي از چالش هاي اساسي کشورها در قرن بيستم و يکم به شمار مي رود. گسترش يافتن مقياس و دامنه تغيير و روند رو به رشد آهنگ تغييرات، کشورها را با موقعيت‌هاي پيش بيني نشده، نا آشنا و منحصر به فرد مواجه ساخته است. به طوري که آنها ديگر نمي توانند با تغييرات اندک در چکیده کامل
    تغيير و تحول يکي از چالش هاي اساسي کشورها در قرن بيستم و يکم به شمار مي رود. گسترش يافتن مقياس و دامنه تغيير و روند رو به رشد آهنگ تغييرات، کشورها را با موقعيت‌هاي پيش بيني نشده، نا آشنا و منحصر به فرد مواجه ساخته است. به طوري که آنها ديگر نمي توانند با تغييرات اندک در روش‌ها، ساختار، فناوري و عواملي نظير آنها، بقاي بلند مدت خود را تضمين کنند. لذا کشورها بايد انقلابي در اذهان مديران و کارکنان خود به وجود آورند تا به طور اساسي مفهوم سازمان، کار، کيفيت و رقابت در ذهن آنها دگرگون شود. در چنين شرايطي به «کارآفريناني» نياز است تا بتوانند از طريق خلاقيت، نوآوري، پشتکار، اعتماد به نفس و تحمل ابهام، خون تازه‌اي در کالبد اقتصاد کشور وارد کنند و گامي مؤثر در جهت حل بحران اشتغال بردارند. بديهي است يکي از ابزارهاي راهبردي و کليدي اين امر، وجود دانشگاه کارآفرين در سطح آموزش عالي است. دانشگاه کارآفرين براي تحقق اهداف خود سازوكارهاي مختلفي از قبيل مرکز رشد، پارک علمي، مرکز کارآفريني و غيره را در خود ايجاد کرده است که در اين ميان وظيفه مرکز رشد حمايت از فارغ التحصيلان و کارآفرينان جوان دانشگاهي است که با فناوري‌هاي نوين آشنا بوده و قدرت خلاقيت داشته ولي اغلب بيکار مي‌باشند چرا که راه‌اندازي يک شرکت توسط اين افراد جوان خالي از خطر شکست نيست؛ مراکز رشد دانشگاهي به چنين کارآفريناني کمک مي‌کند تا مراحل اوليه رشد را طي نمايند و پس از اينکه قابليت‌هاي لازم را براي فعاليت در بازار کسب کردند از مرکز خارج شوند. مفهوم مرکز رشد چند سالي است که در کشور ما بررسي، تحليل و بومي سازي شده است. هدف اين مقاله بررسي جايگاه مراکز رشد در در توسعه اشتغال و انتقال فناوري مي‌باشد. که در ابتدا به رابطه‌اي که مراکز رشد دانشگاهي بين دانشگاه و صنعت برقرار مي‌کنند مي‌پردازيم سپس نقش آنها را در توسعه و انتقال فناوري بررسي مي‌کنيم و درنهايت مدلي مفهومي براي مراکز رشد دانشگاهي ارائه مي‌دهيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن در ایران
    علی  فرقانی رضا انصاري
    فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داد چکیده کامل
    فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داده است. اين فناوري در مراحل اوليه رشد خود است و انجام پيش‌بيني‌هاي دقيق درخصوص روند توسعه و ابعاد آن امكان‌پذير نيست ولي نمي‌توان نسبت به تحولات ناشي از آن در كشور بي‌توجه بود. در اين مقاله تلاش گرديده است ضرورت توسعه فناوري نانو در كشور مورد بررسي قرار گيرد و در اين زمينه سه عامل تأثيرگذاري فرصت‌هاي اقتصادي، سياستهاي تجاري‌سازي و حقوق مالكيت فكري مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي دلايل شكست مديريت دانش در سازمان ها
    مونا گلچین پور
    مديريت دانش ، مديريت سرمايه هاي پنهان سازمان مي باشد . اين فرآيند شامل خلق ، كسب ، ذخيره سازي ، انتشار ، به اشتراك گذاري و بالاخره بكارگيري دانش مي باشد . در بازار هاي جهاني با تغييرات سريع امروزي ، موفقيت در گرو نهاده هاي نيروي کار سنتي ، سرمايه و زمين نمي باشد بلكه چکیده کامل
    مديريت دانش ، مديريت سرمايه هاي پنهان سازمان مي باشد . اين فرآيند شامل خلق ، كسب ، ذخيره سازي ، انتشار ، به اشتراك گذاري و بالاخره بكارگيري دانش مي باشد . در بازار هاي جهاني با تغييرات سريع امروزي ، موفقيت در گرو نهاده هاي نيروي کار سنتي ، سرمايه و زمين نمي باشد بلكه منبع حياتي نوين ، در افکار نيروي کاريعني همان دانش ، موجود خواهد بود. اين مقاله به دنبال آن است كه با بررسي مطالعه موردي خاص، به اين سوال پاسخ گويد كه آيا همواره پياده سازي مديريت دانش با موفقيت همراه است و اين كه ،دلايل اصلي شكست مديريت دانش در سازمانها چه مي باشند ؟ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سرمايه فکري نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت مثال بيلان دانش در دانشگاه
    مرضیه بعید فر
    در اين مقاله موضوع مهم سرمايه‌هاي فکري كه در زمينه‌سازي و ايجاد جامعه و سازمان‌ها مبتني بر دانش نقش اساسي ايفاء مي‌کند و خود نيز محصول جامعه و سازمان‌هاي مبتني بر دانش محسوب مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين سرمايه و يا دارائي در سطح جامعه، دولت‏، صنعت و دانشگاه چکیده کامل
    در اين مقاله موضوع مهم سرمايه‌هاي فکري كه در زمينه‌سازي و ايجاد جامعه و سازمان‌ها مبتني بر دانش نقش اساسي ايفاء مي‌کند و خود نيز محصول جامعه و سازمان‌هاي مبتني بر دانش محسوب مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين سرمايه و يا دارائي در سطح جامعه، دولت‏، صنعت و دانشگاه مطرح است و تجمع آنها دارايي‌هاي فكري كشور را تشكيل مي‌دهد. در اين مقاله با توجه به نقش کليدي دانشگاه در ايجاد جامعه يا سازمان مبتني بر دانش نحوه ايجاد و ارزيابي اين نوع از سرمايه در دانشگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين در اين نوشتار برخي از ويژگي‌هاي جامعه دانشي و خصوصيات مديريت دانش و دارايي‌هاي فكري معرفي مي‌شوند. پرونده مقاله