• صفحه اصلی
  • شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305271428221732 بازدید : 3763 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط