• صفحه اصلی
  • چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305291127241777 بازدید : 3200 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط