• صفحه اصلی
  • مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305291146461782 بازدید : 5695 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط