• صفحه اصلی
  • نقش نيروهاي رقابتي پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو(مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305291532191784 بازدید : 8162 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط