• صفحه اصلی
  • ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930601944191792 بازدید : 3422 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط