• صفحه اصلی
  • رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930601956571796 بازدید : 5922 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط