• صفحه اصلی
  • بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs )

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306041547531807 بازدید : 5644 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط