• صفحه اصلی
  • طراحي مدلي جهت تعيين فرصت ها و تجاري سازي آنها در مراكز تحقيق و توسعه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930615125461854 بازدید : 3085 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط