• صفحه اصلی
  • مروری بر ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان: از شکل‌گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394072603381942 بازدید : 13116 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.04.003

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط