• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950308932122406 بازدید : 14024 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.01.005

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط