• صفحه اصلی
  • بهبود امنیت در زیر ساخت رایانش ابر با استفاده از پروتکل بلاکچین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122134504 بازدید : 796 صفحه: 1 - 13

10.61186/jstpi.34504.19.76.1

20.1001.1.17355486.1402.19.76.7.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط